مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
پلن 1 (5 موجود است) -

CPU: 1 Cores

RAM: 1GB DDRIII ECC

vSWAP: 2GB

HDD: 50GB SAS RAID 10

Bandwidth: 1TB

Network: 1 Gbps

Free cPanel

Free Softaculous (Premium)

Free Server Monitoring

Free Full Management

Free IP Address: 1


لایسنس ها به صورت رایگان برای شما عزیزان در نظر گرفته شده استSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.156.39.245) وارد شده است.