مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پلن 0 (2 موجود است) - حافظه رم: 512مگابایت
پردازنده: 400مگاهرتز
هارد دیسک: 20 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:


پلن 1 (3 موجود است) - حافظه رم: 1024 مگابایت
پردازنده: 1000 مگاهرتز
هارد دیسک: 40 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:

پلن 2 (1 موجود است) - حافظه رم: 2048 مگابایت
پردازنده: 2000 مگاهرتز
هارد دیسک: 80 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:


پلن 3 (1 موجود است) - حافظه رم: 3072 مگابایت
پردازنده: 3000 مگاهرتز
هارد دیسک: 120 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:


پلن 4 (3 موجود است) - حافظه رم: 6000مگابایت
پردازنده: 4000مگاهرتز
هارد دیسک: 300 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:


پلن 5 (3 موجود است) - حافظه رم: 8000مگابایت
پردازنده: 5000مگاهرتز
هارد دیسک: 500 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:


پلن 6 (3 موجود است) - حافظه رم: 10000مگابایت
پردازنده: 6000مگاهرتز
هارد دیسک: 600 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:


پلن 7 (3 موجود است) - حافظه رم: 12000مگابایت
پردازنده: 8000مگاهرتز
هارد دیسک: 800 گیگابایت
منابع 100% اختصاصی:


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.