مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
IR Domain SSL - متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
تک دامنه.
زمان صدور 1 الی 7 روز کاری
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.

SSL معمولی - متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
تک دامنه.
زمان صدور 2-3ذقیقه.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.

گواهینامه امنیتی SSL - SSL برای چند دامنه - متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
چند دامنه دامنه.(3 دامنه)
به ازای هر دامنه بیشتر 55500 تومان
(نهایتا تا 210 دامنه)
زمان صدور 2-3ذقیقه.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.

گواهینامه امنیتی SSL - SSL واید کارت - متناسب برای سایتهای کوچک و متوسط.
دامنه و ساب دامنه ها
زمان صدور 2-3ذقیقه.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 10000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود ندارد.

گواهینامه امنیتی SSL - SSL ویژه - متناسب برای سایتهای بزرگ و تجارت الکترونیک.
دامنه و ساب دامنه ها
زمان صدور 1-7روز.
گارانتی ارایه شده از جانب شرکت 1750000 دلار.
قدرت رمزگذاری 128/256bit.
امکان استفاده از تولبار سبز وجود دارد.

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.