مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:

انتخاب واحد پول:
AMD Dual Opteron 2216 - 4 Cores / 4 Threads
2.4Ghz - 2 Processors
4GB DDR2 ECC RAM
146GB SAS
20TB Monthly Transfer
تعداد 5 آی پی قابل استفاده

Dual Intel Xeon 5130 - 4 Cores / 4 Threads
2Ghz - 2 processors
8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer
5 usable IPv4 Address
لایسنس همیشگی رایگان دایرکت ادمین (درصورت درخواست 5دلار برای یک بار دریافت میگردد)

Dual Intel Xeon 5420 - 8 Cores / 8 Threads
2.5Ghz - 2 processors
8GB DDR2
500GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer
لایسنس رایگان همیشگی دایرکت ادمین ( در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه دریافت می شود)
مشخصات اصلی سرور : https://www.datashack.net/cart/?id=173

Dual Intel Xeon 5639 - Dual Intel Xeon 5639

12 Cores / 24 Threads
2.13Ghz - 2 Processors
24GB DDR3 RAM
2TB SATA or 120GB SSD
20TB Monthly Transfer

تعداد 5 آی پی رایگان
امکان ارائه لایسنس رایگان دایرکت ادمین برای هر آی پی (در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه توسط دیتاسنتر دریافت می گردد)

Phenom II x4 840 -
4 Cores / 4 Threads
3.2Ghz Turbo
4GB DDR3 RAM
2x 250GB Hard Drive
20TB Monthly Transfer


تعداد 5 آی پی رایگان قابل استفاده

امکان ارائه لایسنس رایگان دایرکت ادمین (در صورت درخواست 5 دلار هزینه اولیه توسط دیتاسنتر دریافت می شود)


Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (3.80.223.123) وارد شده اید.